Provinciale Organisaties Flora en Fauna

Het platform Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met natuuronderzoek in Noord-Holland.
De POFF wordt gefaciliteerd door de Stichting Landschap Noord-Holland.
Doel van de POFF is het stimuleren van natuuronderzoek in Noord-Holland en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties.
Om deze doelen te bereiken geeft de POFF het blad Tussen Duin & Dijk uit en is er één keer in de twee jaar de Noord-Hollandse Natuurdag.
Nieuwe initiatieven tot samenwerking van de aangesloten clubs zijn welkom.

Onderstaande organisaties zijn aangesloten bij de POFF:
• De Vlinderstichting.
• Vrijwillige weidevogelbescherming Landschap Noord-Holland.
• Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS)..
• Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN).
• Stichting FLORistisch Onderzoek Nederland (Floron).
• Vrijwilligersraad van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken
• KNNV Vereniging voor Veldbiologie, gewest Noord-Holland.
• Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON), afd. Noord-Holland.