INHOUD tussen Duin & Dijk

| 1 - 2002 | 2 - 2002 | 1 - 2003 | 2 - 2003 | 3 - 2003 | 4 - 2003 | 1- 2004 | 2 - 2004 | 3 - 2004 | 4-2004 | 1-2005 | 2-2005 | 3- 2005 | 4 - 2005 | 1 - 2006 | 2 - 2006 | 3 - 2006 | 4 - 2006 | 1 - 2007 | 2 - 2007 | 3 - 2007| 4 - 2007 | 1 - 2008 | 2 - 2008 | 3 - 2008 | 4- 2008 | 1 - 2009 | 2 - 2009 | 3- 2009 | 4 - 2009 | 1 - 2010 | 2 - 2010 | 3 - 2010 | 4 - 2010 | 1- 2011 | 2 - 2011 | 3 - 2011 | 4 - 2011 | 1 - 2012 | 2 - 2012 | 3 - 2012 | 4 - 2012 | 1 - 2013 | 2 - 2013 | 3 - 2013 | 4 - 2013 | 1 - 2014 | 2 - 2014 | 3 - 2014 | 4 - 2014 | 1 - 2015 | 2 - 2015 | 3 - 2015 | 4 - 2015 | 1 - 2016 | 2 - 2016 | 3 - 2016 | 4 - 2016 | 1 - 2017 | 2 - 2017 | 3 - 2017 | 4- 2017 | 1 - 2018 | Voor inhoud recentere uitgaven zie homepage

4 - 2018

   
  Artikelen  
boomkikker
 • Twee nieuwe zweefvliegen. Ben Brugge & Piet Zomerdijk.
 • Lepelaarwaarnemingen gevraagd. Camilla Dreef, Steve Geelhoed & Nico Jonker.
 • Herrieschoppers in het duin. Axel Groenveld.
 • De krooneend in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hans vader.
 • 20 jaar ringslangbroeihopen Amsterdamse Bos. Annemiek Stevenhagen, Caspar Rienstra & Martin Melchers.
 • Vogelbroedeiland Oostoever. Henk Volkers.
 • Stekeltjes kunnen vliegen. Martin Melchers.
lepelaar
  Rubrieken  
 
 • Noord-Hollandse planten: Gaspeldoorn - Ulex europaeus. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 

4 - 2017

   
  Artikelen  
 • Tapuiten en konijnen in de Noordduinen. Ton Leentvaar & Tim Zutt.
 • Zandpoort komt over de brug. Vincent van der Spek, Dick Groenendijk, Koosje Lever & Ruud Luntz.
 • Hugo de Vries en het maanvarentje. Marga Coesèl.
 • De veranderde Noord-Hollandse slakkenfauna. Tello Neckheim.
 • Oude Landschapselementen in de Starnmeer. Linda Koopman.
  Rubrieken  
 
 • Noord-Hollandse planten: Kleine leeuwetand - Leontodon saxatilis. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 

3 - 2017

  naar boven

 

Artikelen  
 • Damherten en flora Amsterdamse Waterleidingduinen. Joop Mourik.
 • Meeuwenslaapplaats na 30 jaar weer geteld. Eef van Huijsssteeden & Johan Stuart.
 • Toename van de huismus in Amsterdam. Minka Kocks, Devlin Funderburk, Bodhi Louisse, Lars Betjes & Kevin de Jong.
 • Levende kademuren van Haarlem. Marco van Wieringen.
 • Het is niet alles zilver en oranje in het duin. Hans Boerma.
  Rubrieken  
 
 • Noord-Hollandse planten: Grote wederik - Lysimachia vulgaris. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 

2 - 2017

  naar boven
  Artikelen  
 • Neemt de wilde eend af? Habitatfragmentatie en de gevolgen voor grondbroeders. Piet Zomerdijk.
 • Noordse woelmuis: nieuw in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vincent van der Spek & Menno van Straaten.
 • Hebben damherten invloed op de nachtegalenstand in de AWD? Niels Noordzij & Vincent van der Spek.
 • Pages in Amsterdam hét domein van een unieke urbane fauna. Edo Goverse & Geert Timmermans.
 • Lieveheersbeestjes populair maar onbekend. Wilbert Kerkhof.
 • Broedgeval grote alexanderparkiet gevolgd. Minne Feenstra.
  Rubrieken  
 
 • Noord-Hollandse planten: Egelboterbloem - Ranunculus flammula. Theo Baas.
 

1 - 2017

  naar boven
  Artikelen  
 • De grote alexanderparkiet. Vestiging en toename in Noord-Holland. Frank van Groen.
 • Mee-eters en waakhonden. Profiteren smienten tijdens het foerageren van meeuwen en ganzen? Piet Zomerdijk.
 • De kroon van Wieringen in het nauw. Jeroen van Zuidam & Leonie Tijsma.
 • Het Stenen Hoofd hét domein van een unieke urbane flora. Ton Denters.
 • Kevers als indicatoren voor (natuur)waardevol duin. Henk de Bruijn.
  Rubrieken  
 
 • Noord-Hollandse planten: Schaafstro - Equisetum hyermale. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
  Artikelen  
 • Wintervogels in Noord-Holland. Kees Scharringa.
 • Resultaten atlasonderzoek. Kees Scharringa.
 • Vergelijking met 1978 - 1983. Kees Scharringa & Piet Zomerdijk.
 • Soortbeschrijvingen (roodkeelduiker, roerdomp, grote en kleine zilverreiger, kleine rietgans, kolgans, krakeend, tafeleend, nonnetje, blauwe kiekendief, havik, ruigpootbuizerd,slechtvalk, patrijs)
 • Overzicht van het voorkomen van de wintervogels en de veranderingen sinds 1978 - 1983.
 • Soortbeschrijvingen vervolg (waterral, gouplevier, bokje, wulp,holenduif, ransuil,velduil, ijsvogel, goene specht, veldleeuwerik, waterpieper, grote gele kwikstaart, pestvogel, grote lijster, tjiftjaf, vuurgoudhaan, klapekster, bonte kraai, frater, sneeuwgors, geelgors)
 • Overzicht van tellers, coördinatoren en organisaties.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • Haviken rond Amsterdam. Fons Bongers.
 • Aardewerk uit de Late IJzertijd in Amsterdamse Waterleidingduinen. Bert van der Valk & Hans Vader.
 • Broedvogels van het stedelijk gebied van Alkmaar. Maarten Platteeuw, Harry Smit & Tom Damm.
 • Vedermotten een interessante groep micro-vlinders. Luc Knijnsberg.
 • Eikvaren op stadbomen. Valentijn ten Hoopen.
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Gewone brunel - Prunella vulgaris. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • Opmars exotische grondels. Geert Timmermans & Edo Goverse.
 • Broedende steltkluten in Noord-Holland. Ruud Vlek.
 • Status waterspitsmuis noodzaakt bescherming en gericht beheer. Richard Witte.
 • De Kievit in Noord-Holland. Frank Visbeen, Dorien Hoogeboom & Wim Tijsen.
 • Herstel binnenduingrasland Leyduin. Kees Planqué.
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • Waar horen we nog hoempen in het moeras? Jan van der Winden & Niels Hogeweg.
 • Aandacht voor gekleurringde smienten. Dirk Tanger.
 • Amsterdam als toevluchtsoord voor de wilde bij. Florinda Nieuwenhuis, Arie Koster & Geert Timmermans.
 • Meten van voedsel voor weidevogelkuikens. Joachim Deru, Jinze Noordijk, Boki Luske & Els Wennekers.
 • Observaties van jonge grutto's. Dirk Tanger.
 • Kustgebied als militair landschap. Nick Warmerdam.
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica. Theo Baas
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • Watervogels in de oostelijke Vechtplassen. Jan van der Winden en Piet Spoorenberg.
 • Watervlooien in regentonnen op een volkstuincomplex in Heiloo. Martin Soesbergen.
 • Opmars van teken door grote grazers. Peter Boer.
 • 'West-Frieslands glorie' restanten vroegere fruitteelt Drechterland. Linda Koopman.
 • Een rondgang langs de Noord-Hollandse orchideeën. Ton Denters en Mark Meijrink.
  (pdf-bestand met kijktips orchideeën in NH)
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Hop - Humulus lupulus. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • De Zwarte Ibissen van Koedijk. Ruud Costers.
 • Twintig jaar zandhagedissen. Antje Ehrenburg & Ingo Janssen.
 • De paddestoelen van de zeereep. Martijn Oud.
 • Twee langlevende Bosuilen. Henk-Jan Koning & Fred Koning.
 • Naardermeer en Vechtplassen weer verbonden. Jaap Mulder.
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Dolle kervel - Chaerophyllum temulum. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
  Artikelen  
 • Zweefvliegen in en rond Robbenoord. Piet Zomerdijk.
 • 10 jaar gruttobeheer in Amstelland. Mark Kuiper.
 • Sprinkhanen op het Zeerijdtsdijkje. Adri Baks.
 • De duinen van Zuid-Kennemerland: nog steeds bijzonder. Antje Ehrenburg.
 • Vleermuiskasten even goed als natuurlijke verblijfplaatsen? Carola van den Tempel & Frank Visbeen.
  Rubrieken  
 • Noord-Hollandse planten: Vroegeling - Erophila verna. Theo Baas
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
Artikelen

 • Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deel 2: 1998 - 2012. Hans Vader & Antje Ehrenburg.
 • Vismonitoring met kruisnet in en rond het Noordzeekanaal. Edo Goverse.
 • Nieuw voor de wetenschap. Ton van Haaren.
 • De mol in Groot-Amsterdam. Geert Timmermans & Edo Goverse.
 • Microparels uit het open duin. Arnold Wijker.
Rubrieken
 • Op stap met ... Theo Baas. Vegetatiekartering in de Noordduinen. Wim Ruitenbeek.
 • Noord-Hollandse planten: Tandjesgras - Dantonia decumbens. Theo Baas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
Artikelen
 • Torenvalken in Noord-Holland. Fred Koning.
 • Wisenten doen goed werk in de duinen. Yvonne Kemp & Piet Veel.
 • Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deel 1 - Geschiedenis. Hans Vader & Antje Ehrenburg.
 • Zonnebloemen langs Texels kust: 'déjà vu'. Gerhard C. Cadée.
 • Kleine fauna in de stuifkuilen op de Westerberg bij Egmond-Binnen. Koosje Lever & Dick Groenendijk.
 • Terug van weggeweest de korstmossen van Amsterdam. Henk Timmerman.
Rubrieken
 
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
     
  naar boven
Artikelen
 • Rustende grote sterns in De Putten. GPS-loggers verklapen een link met het Deltagebied. Ruben Fijn & Martin Poot.
 • De natuur van Eli Heimans. Marga Coesèl.
 • Geringde meerkoeten in een winterse stad. Willem van der Waal.
 • Natuurontwikkeling op de Kinseldam. Frank van Groen.
 • Provinciale Weidevogelmeetnet Noord-Holland 1987 - 2013. Kees (C.J.G.) Scharringa.

Rubrieken
 
 • Rijke natuur in het Westelijk Havengebied. Op stap met Martin Melchers. Wim Ruirenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
     
  naar boven
Artikelen
 • Amsterdam als tippelzonde voor de meervleermuis. Anne-Jifke Haarsma & Anneke Blokker.
 • Natuurontwikkeling op de Kinseldam. Deel 1, vegetatie. Frank van Groen
 • Beter laat dan nooit: Vlinderjaar 2013. Klaas Kaag.
 • Enkele soorten wilde bijen van de Schoorlse Duinen. Hans Nieuwenhuijsen.
 • Begrazing, prunusbestrijding en broedvogels in d eduinen van Boreel (NHD). Q.L. Slings.

 

Rubrieken
 
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
     
  naar boven
Artikelen
 • Wel en wee van de patrijs in Noord-Holland in de afgelopen vijftig jaar. Kees Roselaar.
 • Bosvogels in de Schermer. Wim Ruitenbeek.
 • Hopen als habitat. Peter Boer.
 • Klapeksters op de Tafelbergheide. Paul van der Poel.
 • Het Heitje van Katham een hoogveen? Een mistverstand. Martin Witteveldt.
 • Nectar etende trekvogels. Fred Koning.
Rubrieken
 
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
     
  naar boven
Artikelen
 • Opkomst van de slechtvalk in Noord-Holland. Jos Blakenburg.
 • Zeldzame graslandpaddenstoelen op de Stelling van Amsterdam. Martijn Oud, met bijdragen van Kik van Boxtel & Rob Chrispijn.
 • Meer dan vijftig jaar alle vogels genoteerd. Kees (C.S.) Roselaar.
 • Bescherming muurplanten in Hoorn. Anneloes ter Horst.
 • Onderdoorgangen als ecologische passages. Bart Kooij.
Rubrieken
 • Op stap met Martin Hoorweg. Meervalonderzoek in de Westeinderplas. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
Artikelen
 • Over de nestplaatskeuze van vogels in de bollenvelden. Fred Koning.
 • Sprinkhanen en plagproeven. Zes jaar tellen op het Rozenwaterveld. Wilbert kerkhof & mark van Til.
 • Aardsterren in de duinen van Kennemerland. Luc Knijnsberg.
 • Natura 2000-gebied De Zeevang. Jan Marbus & Ben Pronk.
 • Boommarteronderzoek in het Noordhollands Duinreservaat. Jeanine Hamers & Carola van den Tempel.
Rubrieken
 
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
    naar boven
   
Artikelen
rivierdonderpad
 • De rivierdonderpad geeft zich prijs in Groot-Amsterdam. Edo Goverse & Geert Timmermans.
 • Speldenprik-zwammen in de clinch. Kees Roobeek.
 • Nestplaatskeuze en broedsucces van de staartmees. Fred Koning.
 • DNA: De Nieuwe Amsterdammers. Wilde planten in de stad. Peter Wetzels.
 • Brakwaterleven in het noordelijke deel van de Slufter op Texel. Dick Schermer.
staartmees
Rubrieken
 
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
naar boven
     
   
Artikelen
 • De eerste steenmarters in Noord-Holland. Martin Melchers.
 • Voedselkeuze van de drie Texelse uilensoorten. Dick Schermer.
 • Brede orchis. Theo Baas.
 • Krakeenden in de winter. Piet Zomerdijk.
 • Grutto's in weidevogelreservaat Polder Berkmeer. Roelf Hovinga.
Rubrieken
 • Op stap met Matijn Oud. Paddenstoelen: lastig maar boeiend. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
Jubileumnummer Natura 2000
 
Artikelen

 • De Natuurparels van Noord-Holland. Frank Visbeen.
 • Een helpend handvat voor de bezorgde burger. Theunis Piersma.
 • De Noordzee. Mardik Leopold & Oscar Bos.
 • Dwergganzen in de Abtskolk en De Putten. Ruud E. Brouwer.
 • Verlanding in de Vechtstreek. Waar leeftijd een rol gaat spelen. Bas van Riet & Dorien Hoogeboom.
 • Broedende tapuiten in hun laatste bolwerk. Populatiedynamiek in de Noordkop. Chris van Turnhout, Frank Majoor, Maja Roodbergen & Herman van Oosten.
 • De groende glazenmaker in Noord-Holland. Willem-Jan Hoeffnagel.
 • Verbrakking: bedreiging of kans? Gijs van Dijk, Roos Loeb, Leon Lamers, Piet-Jan Westendorp, Fons Smolders & Bas van Riet.
 • Braakbalonderzoek. Noordse woelmuis in kaart. Dorien Hoogeboom.
 • Watervogels van het IJsselmeergebied. Mennobart van Eerden, Mervyn Roos & Stef van Rijn.
 • Bijzondere macrofauna. David Tempelman.
 • Natura 2000 en het beheer van de Duinen. Rienk Slings & Dick Groenendijk.
 • Duinparelmoervlinders brengen kleur in de grijze duinen. Michiel Wallis de Vries.
 • Weidevogels in Natura 2000-gebieden van Laag Holland. Dorein Hoogeboom, Frank Visbeen & Kees Scharringa.

 


   
naar boven
   
Artikelen
 • Tussen Gooi en dijk. Mensen en ringslangen in Noord-Holland. Ingo janssen & Jelger Herder.
 • Ruitrek van Canadese ganzen. Over Nederland en de veiligheid rond vliegvelden. Dirk Tanger & Berend Voslamber.
 • Op naar de flora-atlas. Theo Baas & Bas van de Riet.
 • Zoet- en brakwatermollusken. Weekdieren in Noord-Holland, deel 2. C.M. (Tello) Neckheim.
 • 20 Jaar vleermuistellingen in het Noordhollands Duinreservaat. Bert Stam, Kees Kapteijn & Luc Knijnsberg.
 • Commerciële verveningen in Waterland. Linda Koopman & Piet Zomerdijk.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
   
Artikelen
 • Borstelwormen in de binnendijkse brakke wateren op Texel. David Tempelman.
 • De noordse woelmuis in het Ilperveld. Habitatkeuze is zelden habitatvoorkeur. Menno van Straaten.
 • Over een onfortuinlijke populatie eksters. Fred Koning.
 • Landslakken. Deel1 Weekdieren in Noord-Holland. C.M. (Tello) Neckheim.
 • Rijkdom aan paddenstoelen in het Zwanenwater. Martijn Oud.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
   
Artikelen
 • Zilvermeeuwen op strandhoofden langs duin en dijk. Een verguisde vogelsoort in een bedreigd habitat. Kees Camphuysen, Rob Dekker & Arnold Gronert.
 • Tuinwallen op Texel. Verandeirngen tussen 1985 en 2008. Hans van der Goes & Paul Slingerland.
 • Gronddepots als broedplaats voor oeverzwaluwen. Jelle Harder.
 • Rozen in het Noord-Hollandse duin. Sipke Gonggrijp.
 • Grauwe hanzen met halsbanden. Frank Visbeen.
 • De varens van het Purmerbos. Koos Ballintijn.
Rubrieken
 • Op stap met Bert WInters. Vogels ringen bij het Robbenoordbos. Piet Zomerdijk.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
   
Artikelen
 • Duinvlinders vroeger en nu. Rienk Slings.
 • Smienten en zandputten. Piet Zomerdijk.
 • Reproductie van de boommarter. F.J. Koning & H.J. Koning.
Rubrieken
 • landschap lezen. De tuinderijen op de Hoogegeest. Linda Koopman.
 • Op stap met Jan van der Winden. Purperreigers en/of grauwe ganzen in de Loenderveense plas. Miranda Zutt-van der Made.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
 
Artikelen
 • Gaaien op de Vijfhoek. Frank Visbeen.
 • Ecologisch beheer van wegbermen goed voor de natuur. Theo Baas.
 • Gekraagde roodstaarten en koekoeken. Fed Koning.
 • Drinkputten of kolken op Texel - cologische betekenis en veranderingen tussen 1985 en 2008. Dirk van der Goes & Linda Hartog.
 • Verdwenen en teruggevonden: Steenuilen langs de Amstel. Mark Kuiper.
 • De hooiwagens van Zaanstad. Jinze Noordijk, Hay Wijnhoven & John van Roosmalen.
 • Het Zwanenwater bijna drooggelegd. Dan van Lunsen m.m.v. Rolf Roos.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
   
Artikelen
 • Veldkrekels in het Gooi. Rombout de Wijs.
 • Verdwijnt de huismus uit Alkmaar? Harry Smit.
 • De egel op Texel, vroeger en nu. Vincent van Laar.
 • Houtsnip, een feestmaal voor de havik. Fred Koning.
 • NL in Beeld:Het fotograferen van alle kilometerhokken van Nederland. Medewerkers gevraagd. Jan van Straaten.
 • Speciaal natuurbeheer voor bijen heeft succes! Huib Koel.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
naar boven
   
Artikelen
 • Een strand vol verrassingen. Lily de Boer.
 • Wespendief broedt in Amsterdamse Waterleidingduinen. Henk-jan & Fred Koning.
 • Boommarters in de Oostelijke Vechtstreek. Jelle Harder .
 • Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland. Kees Roobeek.
 • Tropische drijfzaden op Noord-Hollands strand. Gerhard Cadeé.
 • Geboeide dolfijnen. Kees Camphuysen.
Rubrieken
 • Landschap lezen: De oude Abtskolk. Linda Koopman
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen

 • Ook onder water is het prachtig. Gerhard C. Cadée.
 • De begroeiing van harde substraten in de Noordzee. Rob Leewis.
 • Zwart Zee-eenden: nomaden op zee. Mardik Leopold.
 • Walvissen in Noord-Holland, vroeger en nu. Kees Camphuysen.
 • 30 Jaar Stichting De Noordzee. Marchien de Ruiter.
 • Goudbrasem in Nederland, wordt het hier subtropisch? Hans Witte.
 • Verspreiding van Schelpen in de Noordzee. Rob Witbaard & Marc Lavaleye.
 • Het Friese Front de groencontainer van de zuidelijke Noordzee. Martien Baars.
 • Olieslachtoffers op het strand: wordt de zee werkelijk schoner?
 • Zeevogels ver op zee en futen missen de boot. Martin Poot, Ruben Fijn & Peter van Horssen.
 • vervuiling in de Noordzee historie en ontwikkeling. Cato C. Ten Hallers-Tjabbes.

Rubrieken
In dit overvolle themanummer was geen ruimte voor onze rubrieken.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Ganzen in Noord-Holland in de zomer van 2008 en 2009. Frank Visbeen, Kees Scharringa & Niels Raes.
 • Huisspitsmuis koloniseert Texel in recordtempo. Richard Witte.
 • Twijfels over wasplatendijken. Martijn Oud.De zwarte kraai in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Fred Koning.
Rubrieken
 • Landschap lezen. Erfbeplanting en tuinaaneg in de Wieringermeer. Linda Koopman.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Verleden en heden. De aalscholver in het Zwanenwater. Dan van Lunsen.
 • Hazen tussen duin en dijk. Jasja Dekker.
 • Paddenstoelen in het Zwanenwater. Fred Koning.
 • Egels op Texel geteld. Richard Witte.
 • Dijkgatsweide, natuurparel in ontwikkeling. Wim Tijsen.
 • Nachtzwaluwen en maanlicht. Kees (C.) S. Roselaar.
Rubrieken
 • Overwinteren in Amsterdam. Op stap met Frank Majoor. Miranda Zutt-van der made.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Het leven van de roodzwarte borstelspinnendoder. Hans Nieuwenhuijsen.
 • Na de brand in de duinen van Bergen en Schoorl. Peter Boer.
 • Meeuweninventarisatie in het stedelijke gebied van Alkmaar in 2009. Kees Roobeek.
 • Boomkikkers veroveren Noord-Holland. Chris van Deursen.
 • Kokerjuffers en Schietmotten. Casper Zuyderduyn.
Rubrieken
 • Vogels in Noord-Holland. Fazanten: Zal onze oudste exoot verdwijnen? Wim Ruitenbeek & Piet Zomerdijk.
 • Landschap Lezen. Sneeuwklokjes in de Schermer. Linda Koopman.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Een zee van orchideeën. Resultaat na vijfentwintig jaar herstel van natte duinvalleien in het Zwanenwater. Nico Jonker, Eva Kat & Cor ten Haaf.
 • Hoe komen Smienten de winter door. Analyse van het terreingebruik in het gebied achter de Hondsbossche zeewering. Piet Zomerdijk.
 • Thijsse's nalatenschap.
 • Loopkeverinventarisatie van een veenmosrietland. Jinze Noordijk, Matty P. Berg & Cor Ooms.

Rubrieken
 • Landschap lezen. De polder Kolk van Dussen. Linda Koopman.
 • Thijsse's nalatenschap. Op stap met Ben Brugge in de Zandkuil op Texel. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Roodhalsfuten in de broedtijd in Noord-Holland. J.J. Vlug.
 • Drie bijzondere paddenstoelenlanen. Martijn Oud.
 • Vogels op geïnundeerde bollenpercelen. Truus van der Chijs.
 • Overzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas. Vogelwerkgroep Ouderkerk.
 • Het konijn in de Noord-Hollandse duinen. Marijke Drees en Jasja Dekker.
 • Libellen in de Helderse duinen. René Manger.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Tien jaar libellen tellen in Zuid-Kennemerland. Frans en Marja Koning & Wim Konijnenberg.
 • De natuur van het Westhoffbos bij Spaarndam. Ben Kruijsen.
 • Een zeldzaamheid in de jaren dertig van de vorige eeuw. Dan van Lunsen.
 • Beplanting op forten en liniedijken. Anne Dillon.
Rubrieken
 • Steenlopers willen stenen. Op stap met Hans Roersma en Nelly van Brederode. Miranda Zutt-van der Made.
 • Oproep: Maak de vlinderatlas compleet! Eric Thomassen.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland. Frank Visbeen & Dirk Tanger.
 • Reuzenhooiwagens in Noord-Holland. David Tempelman.
 • Boommarters: de bosgeest uit de fles? Chris van Deursen & Antje van Ehrenburg.
 • Poolse werknemers. Hubert Kivit & Joris Cromsigt.

 

Rubrieken
 • Vogels in Noord-Holland. Steeds meer Appelvinken. Piet Zomerdijk & Wim Ruitenbeek.
 • Vleermuizen doen het in kasten. Op stap met Jan Boshamer. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.

 

     
 
naar boven
Artikelen
 • Nachtvlinders in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ben Kruijsen.
 • De oudste bewoners van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hans Vader.
 • De Amsterdamse grachtenflora. Ton Denters.
 • Herfsttrek van de zwartkop langs de Hollandse kust. Fred Koning.
Rubrieken
 • Landschap lezen. 'Verdwenen' eendenkooien. Linda Koopman.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Vestigen bosuilen zich steeds dichter bij hun geboorteplek? Fred Koning & Henk-Jan Koning.
 • De ecologie van het Noordzeekanaal. Arjen Kikkert.
 • De Schaalsmeer. Zilte flora in een Zaanse droogmakerij. Koos Ballintijn, Ed Brinkkemper & Aart Swolfs.
 • Zeven jaar weidevogels in West-Friesland. Marco van der Lee.
 • De roodnetboleet. Een bijzondere paddenstoel in de Hollandse duinen. Martijn Oud.

 

Rubrieken
 • Landschap lezen: Verdwijnenende heggen. Linda Koopman.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.

 

     
 
naar boven
Artikelen
 • Landschap en natuur van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Cor ten Haaf, Eva Kat & Theo Bakker.
 • Van ganzen kan de kachel niet branden. Hans Roersma & Nelly van Brederode.
 • Paddenstoelen op oude dijken. Martijn Oud.
 • Tapuiten en andere broedvogels van het Botgat. Ruud Brouwer.
Rubrieken
 • Vogels in Noord-Holland. De krakeend. Piet Zomerdijk & Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
 
naar boven
Artikelen
 • Vogeleiland Marken 1930-2007. Wim Ruitenbeek.
 • Hoe gaat het met de rugstreeppad? Jeanine Hamers.
 • Nieuwe macrofaunasoorten in het IJmeer. David Tempelman & Ton van Haaren.
 • De veenmol in de duinen van Noord-Holland. Wilbert Kerkhof.
 • Hysterische zegge te Uithoord? Jaco Diemeer.
 • Zeedieren in de Slufter. Dick Schermer & Arthur Oosterbaan.
Rubrieken
 • Vogels in Noord-Holland. Nachtzwaluwen. Kees Roobeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
 
naar boven
Artikelen
 • Oude parel in nieuw jasje. Diemerpark. Merijn van Leeuwen, Rob Baars & Sylvian Laan .
 • Amfibieënbescherming in de duinstreek van Kennemerland. Jan van Maurik.
 • Teken: om rekening mee te houden. Henk Strijker.
 • Landschap lezen: Veenontginningsdijken in Noord-Holland. Linda Koopman.
 • De Havik in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Henk Jan & Fred Koning.
Rubrieken
 • Hoe inventariseer je loopkevers? Op stap met het echtpaar Koning. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
 
naar boven
Artikelen
 • De Noord-Hollandse - Utrechtse dassenpopulatie. Hans Vink.
 • In bomen broedende lepelaars bij Haarlem. Dirk Tanger.
 • Wespvlinders in Noord-Holland. Peter Spannenburg.
 • Zijn klapeksters trouw aan hun overwinteringsgebied? Fred Koning.
 • Natuur in de stad: Watermijten bij Japanse makaken. David Tempelman.
 • Vlinders in akkerranden. Vijf seizoenen vlinders inventariseren op Wieringen. Marco van der Lee.
Rubrieken


 • Vogels in Noord-Holland. Spectaculaire toename van zwartkopmeeuw. Wim Ruitenbeek & Piet Zomerdijk.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
 
naar boven
Artikelen
 • De Cetti's zanger in het Zwanenwater. Dan van Lunsen.
 • Landschap lezen: De Blokkers. Linda Koopman.
 • De heideslak in het Noord-Hollands Duinreservaat. C.M. (Tello) Neckheim.
 • Klokjesdikpootbijen en grasklokjes op Texel. Erik van der Spek & Ben Brugge.
 • Samenstelling van de Noord-Hollandse Rietganzenpopulatie. Leo M.J. van den Bergh.
Rubrieken
 • Ringslangen monitoren langs de Diemerzeedijk. Op stap met Pieter Wijer. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling: Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen


 • Wel en wee van de broedvogels van het Zwanenwater. Fred Koning.
 • Opmars van de moerassprinkhaan? Rombout de Wijs.
 • Het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Sylvia van Leeuwen & Rykel de Bruyne.
 • Toendra- en taigarietganzen in Noord–Holland. Leo.M.J.van den Bergh.
 • Rupsen, abelen en vliegen in de Gasthuisstraat. David Tempelman.
 • Kleine zwanen gevolgd met miniatuur GPS. Jan van Gils.
Rubrieken
 • Bijenparadijs op Texel. Op stap met Erik van der Spek.
 • Nieuwsflits.
 
  naar boven
Artikelen
 • Kan de groenknolorchis overleven in Nederland? Yorike Hartman & Gerard Oostermeijer.
 • Bosuilen op zoek naar een plekje . Fred Koning.
 • Landschap lezen in Polder Oterleek.Linda Koopman.
 • Het goudknopje, een immigrant in Zaanstreek-Waterland.Koos Ballintijn & Ed Brinkkemper.
 • De vegetatie van leemkuilen in het Gooi. Gerrit Jaspers.
 • Stadse Juffers en andere libellen van Purmerend en Zaandam. Jinze Noordijk & Koos Ballintijn.
Rubrieken
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen

 • Tien jaar duinbeheer in de
  Kennemerduinen. Marieke Kuipers, Rienk Slings & Piet Veel.
 • De hooiwagen Dicranopalpus. Jinze Noordijk & Hay Wijnhoven.
  ramosus in Noord-Holland
 • Stenen op de dijk van Den
  Helder. Ben Schrieken.
Rubrieken
 • Vlindernieuws uit de provincie. Dagvlinderatlas. Klaas Kaag, De Vlinderstichting.
 • Vogels in Noord-Holland, Visdief.
  1996-2005. Piet Zomerdijk & Wim Ruitenbeek.
 • Hoe onderzoek je een ransuilenpopulatie? Op stap met Bert Jan Bol. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • ‘Lommerrijke lanen’, wegbeplanting in de Beemster. Linda Koopman.
 • Stuifkuilen in de Schoorlse duinen. Bas Arens, Martin Witteveldt, Frans Erinkveld en Jos Kloppenburg.
 • Paddestoelen op de Hondsbossche Slaperdijk. Martijn Oud.
 • Moerasherstel in de Twiskepolder. Ron van der Hut.
 • Wespspin. Rombout de Wijs.

Rubrieken
 • Op stap met ... de NOZOS.Muizen vangen in de Eilandspolder. Wim Ruitenbeek.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Bruinvissen langs de Noord-Hollandse kust. Kees (C.J.) Camphuysen.
 • Recordaantallen krooneenden in de Gouwzee in oktober 2005. Arjan Boele.
 • De Zeevang: vogelrijkdom in de winter. Ben Pronk & Jan Marbus.
 • De broedvogels van Alkmaar 2001 - 2004. C.F. Roobeek.
Rubrieken
 • Vogels in Noord-Holland. Neemt de spotvogel af? Piet Zomerdijk & WIm Ruitenbeek.
 • Op stap met ... Rineke Gronert en Peter Spannenburg. Nachtvlinders in Petten. Wim Ruitenbeek.
 • Floranieuws uit de provincie. Niko Buiten & Jaco Diemeer.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Drie jaar Kinseldam - een tussenbalans. Frank van Groen.
 • Duinen vol met sprinkhanen. Wilbert kerkhof.
 • Broedgeval van de grauwe klauwier in 2005. Rienk Slings & Piet Veel.
 • Duingrasland na ondiep plaggen. Mark van Til, Bernard Oosterbaan, Martien Koning, Heiltje Koning-van Vuuren & Wilbert Kerkhof.

 

Rubrieken
 • Op stap met ...Leon Kelder. De kreupel, nieuwe natuur in het IJsselmeer. Wim Ruitenbeek.
 • Vogels in Noord-Holland. Wanneer is de aalscholver aan zijn maximum? Wim Ruitenbeek & Piet Zomerdijk.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Jonge kolganzen. Dirk Tanger.
 • Roofdieren op Texel. Vincent van Laar.
 • Vogels in laagstam-fruittuinen in West-Friesland. Marco van der Lee.
 • Enkele spinnendodersoorten van de Noord-Hollandse duinen. Hans Nieuwenhuijsen.
Rubrieken
 • Op stap met...Ben Schrieken. Naar een visvriendelijke Helsdeur.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Een broedkolonie van de fuut bij het IJsselmeer. André Konter.
 • Wilde bijen in de Noord-
  Hollandse duinen. Jeroen de Rond.
 • 2004 goed jaar voor de kerkuil. Reinder Dokter.
 • Hollandse kakkerlakken. Wijnand R,B, Heitmans & Peter Boer.
 • Prooionderzoek havik in het wormer- en Jisperveld en de Reef. Onno Steendam.
Rubrieken
 • Floranieuws uit de provincie. Bart Vreeken -Floron.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen

 • IJslanders in Noord-Holland. Wim Tijsen.
 • Restanten van hakhoutcultuur in
  de Zijpe. Linda Koopman en Piet Zomerdijk.
 • De veldleeuwerik als broedvogel
  in de Noord-Hollandse bollenstreek. Jules Philippona.
 • De Alkmaarse stinzenflora. Rutger Polder.
 • De paddestoelen
  van de Molendijk. Martijn Oud.

 

Rubrieken
 • Vlindernieuws uit de provincie. Klaas Kaag, De Vlinderstichting.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen

 • Vergrassing van de duinen: succesvol beheer?: Mark va Til.
 • Chopperen in de Texelse Duinen. Kees Bruin.
 • Weerzien na bijna 19 jaar. Niko Groen.
 • Bodembeestjes in Noord-Holand. Deel III: duizendpoten. David Tempelman.
 • Veranderingen van de aantallen watervogels in het IJsselmeergebied. Ruurd Noordhuis.
 • Minder kieviten en meer wulpen geteld in najaar 2003. Dirk Tanger.
Rubrieken
 • Flora nieuws uit de Provincie: Bart Vreeken / Floron.
 • Vlindernieuws uit de provincie: Kars Veling / Vlinderstichting.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Over de trek van de kleine strandloper. Fred Koning
 • Bodembeestjes in Noord-Holland. Deel II: miljoenpoten. David Tempelman.
 • Onverwachte vlinders in West-Friesland. Macro van der Lee.
 • Nonnetjes, schollen en kanoetstrandlopers. Petra de Goeij.
 • De noordse woelmuis op Texel: het beheer van natte duinvalleien? Martijn Boonman.
Rubrieken
 • Flora nieuws uit de Provincie: Bart Vreeken / Floron.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Rijke muurbegroeiing in Alkmaar. Pieter Korstanje.
 • De Lepelaar als broedvogel op Texel. Adriaan J. Dijksen.
 • Zwartrijders of lifters. Wilbert Kerkhof & Harm Snater.
Rubrieken
 • Floranieuws uit de provincie. Bart Vreeken.
 • In gesprek met (de laatste) Hendrik J. Slijper, geboren 3 januari 1922. Theo Mulder.
 • Doe mee - Op naar een Noord-Hollandse dagvlinderatlas.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
 
naar boven
Artikelen
 • Bosuil zoekt nieuwe balans na komst havik. Arend de Jong .
 • Bodembeestjes in Noord-Holland.
  Pissebedden, duizendpoten en miljoenpoten, van zeekust tot slaapkamer. Deel I pissebedden. David Tempelman.
 • Walsoten en sjanen. Arthus Schaafsma en Piet Zomerdijk.
 • Het voedsel van de havik tussen Petten en Callantsoog.
  Fred Koning.
 • Het vlinderjaar 2003. Goed, beter, best? Klaas Kaag.
 • Libellen op drift. René Manger
Rubrieken
 • Flora-nieuws uit de provincie: Vergeten veentjes. Bart Vreeken
 • Vlinderbericht. Groentjes, blauwtjes en bruine blauwtjes
  Kars Veling, De Vlinderstichting
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
   
 
naar boven
Artikelen
 • Weidevogels onder druk (2). Kees Scharringa.
 • Unieke paddenstoelenlanen. Martijn Oud.
 • Schieten of gedogen wat moeten we met onze jonge knobbelzwaan? Dirk Tanger
 • Vleermuizen overleven houtwormbestrijding in kerk. Petra Vlaming.
 • Vestiging van schaalhoorns op de dammen voor de Hondsbossche- en Pettemerzeewering. Frans van Zijderveld & Rineke Gronert.
Rubrieken
 • Floranieuws uit de provincie: Bijzondere waterplanten. Ron van ’t Veer (voor deze ene keer).
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • De Rode- en Zwarte Wouw op Wieringen en in de Wieringermeer. Laurens van der Vaart.
 • Sloten in Waterland, een inventarisatie van waterplanten. Frode Numan, Nico Jonker & Cindy Brak.
 • Nieuwe libellen in de duinen. Harm Niesen.
 • Herstel van een Wierdijk op Wieringen. Ben Schrieken.
 • De Lachstern, een bijzondere en zeldzame gast in Noord-Holland. Theo Mulder.
Rubrieken
 • In gesprek met …Meindert Otter
 • Floranieuws uit de provincie - Het geheim van de Laegieskamp
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 
  naar boven
Artikelen
 • Broedende IJsvogels in Alkmaar. R. Polder & J. Stok.
 • De Esdoorn en de afname van de biodiversiteit. Derk de Jonge.
 • Vuurjuffer profiteert van tuinvijvers. René Manger.
 • Weidevogels onder druk. Kees Scharringa.
Rubrieken
 • In Gesprek met … Henk Wijkhuizen
 • Floranieuws uit de provincie - Het bolwerk van de Harlekijn
 • Doe mee! Landelijke inventarisatie van hommels
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
  naar boven
Artikelen
 • Rol voor Noord-Holland bij Zweeds Dwerggansproject.
 • De kerf, nieuwe dynamiek in de Schoorlse duinen.
 • De Noord-Hollandse graslanden minder in trek bij de Goudplevier.
 • Nabericht bij het artikel "Vossen in de wei, mooi maar lastig"
Rubrieken
 • In gesprek met Arie Slijkerman.
 • Vorderingen en uitbreidingen van natuur in Noord-Holland. Particulieren realiseren nieuwe natuur.
 • Doe mee. Even ZIPpen: zoogdierinventarisatieproject.
 • Floranieuws uit de provincie. Natuur verovert kennemerstrand.
 • Discussie (nieuwe rubriek), reactie op artikel Zandhagedis klimt uit put.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Succesvol weidevogelbeheer in de Mijzen. Harry Fabritius.
 • Verrassend veel vlinders in de Polder. Klaas Kaag.
 • Vossen in de wei, mooi maar lastig. Ton Eggenhuizen & Kees Scharringa.
 • De Zandhagedis klimt uit de put. Annie Zuiderwijk.
Rubrieken
 • In gesprek met Fred Koning.
 • Vorderingen en uitbreidingen van de natuur in Noord-Holland: Natuurontwikkeling Catrijpermoor.
 • Floranieuws uit de provincie: Orchideeën in Hoofddorp. Bart Vreeken, Floron.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
     
 
naar boven
Artikelen
 • Kleine zwaan ontdekt akkers in Noord-Holland. Wim Tijsen.
 • De Noordse woelmuis in Zuid-Kennemerland. Kees Kapteijn.
 • Interessante mierenpopulaties. Peter Boer.
 • Inspanningen voor het behoud van de iep.Ton van Oostwaard.
 • Broeihopen voor Ringslangen in Groot-Amsterdam werken goed. Martin Melcher.

Rubrieken
 • Doe mee: Vlinders inventariseren met KNNV West-Friesland.
 • In gesprek met: Theo Mulder. Kees Kapteijn.
 • Vorderingen en uitbreidingen van de natuur in Noord-Holland: Natuur in Den Helder Versterkt. Johan Stuart.
 • Nieuwsflits. Samenstelling Frank Visbeen.
 • Boeken en rapporten over natuur in Noord-Holland.
   
naar boven