Welkom op de website van het tijdschrift voor natuuronderzoek in Noord-Holland.

Tussen Duin & Dijk is een onafhankelijk blad over onderzoek aan, en bescherming van natuur en landschap in Noord-Holland. Het blad wordt gemaakt door en voor vrijwilligers met een passie voor natuur. Tussen Duin & Dijk wordt uitgegeven door de Provinciale Organisatie Voor Flora en Fauna (POFF) en verschijnt viermaal per jaar.

Een abonnement kost 17,50 euro per jaar.

Wilt u een bijdrage leveren aan ons tijdschrift, neem dan contact op met onze redactie. Gaat u een artikel schrijven, lees de richtlijnen voor auteurs.

Hieronder de uitgaven tot nu op een rij...

Alle artikelen uit vrijgegeven nummers zijn te raadplegen via Natuurtijdschriften.nl

Nummer 1 van 2024
  inhoud groter weergeven
Nummer 4 van 2023
  inhoud groter weergeven
Nummer 3 van 2023
  inhoud groter weergeven
Nummer 2 van 2023
  inhoud groter weergeven
Nummer 1 van 2023
  inhoud groter weergeven
Nummer 5 (!) van 2022
  inhoud groter weergeven
Nummer 4 van 2022
  inhoud groter weergeven
Nummer 3 van 2022
  inhoud groter weergeven
Nummer 2 van 2022 Themanummer Naardermeer
Link naar tabel met gegevens broedvogels tot en met 2021 gebied 3. inhoud groter weergeven
Nummer 1 van 2022
  inhoud groter weergeven
Nummer 4 van 2021
  inhoud groter weergeven
Nummer 3 van 2021
  inhoud groter weergeven
Nummer 2 van 2021
  inhoud groter weergeven
Nummer 1 van 2021
  Inhoud groter weergeven
Themanummer Smient 2020
  Inhoud groter weergeven
Nummer 4 van 2020
  Inhoud groter weergeven
Nummer 3 van 2020
 

Inhoud groter weergeven
Nummer 2 van 2020
  Inhoud groter weergeven
Nummer 1 van 2020
  Inhoud groter weergeven
Nummer 4 van 2019
  Inhoud groter weergeven
Nummer 3 van 2019
  Inhoud groter weergeven
Nummer 2 van 2019
  Inhoud groter weergeven
Nummer 1 van 2019
  inhoud groter weergeven.

Nummer 4 van 2018 is begin november verschenen:

uitgebreide tabel bij artikel 'Achteroever Koopmanspolder, watervlooien voer voor vissen'.

 

inhoud groter weergeven.

Nummer 3 van 2018 is begin september verschenen:
  inhoud groter weergeven.
Nummer 2 van 2018 is begin juni verschenen:
  Cover 2 2018 inhoud 2 2018inhoud groter weergeven.
Nummer 1 van 2018 is eind maart verschenen:
  cover 1 2018

inhoud 1 2018inhoud groter weergeven

 
 

Nummer 4 van 2017 is begin december verschenen (inhoud)

Voorpagina: Jong konijn in de Noordduinen. Foto: Bert Pijs. Achtergrond: Noordduinen. Foto: Ronald van Wijk.

 

Nummer 3 van 2017 is in september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Muurbegroeiing langs Brouwersvaart. Foto's: Marco van Wieringen.

 

Nummer 2 van 2017 is begin juli verschenen (inhoud)

Voorpagina: Zestienstippelig lieveheersbeestje. Foto: Bert Pijs
Achtergrond: Wieringen. Foto: Bert Pijs

 

Nummer 1 van 2017 is eind maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: Rozenbloesemkever, Anthonomus rubi. Foto: Tim Faasen.
Achtergrond: Ecotype 4 struweel duindoorn. Foto: Henk de Bruijn.

 

Nummer 4 van 2016 - Themanummer Wintervogels - is eind november verschenen (inhoud)

Voorpagina: Ransuil. Foto: Rob Kempers.
Achtergrond: Grafelijkheidsduinen. Foto: Bert Pijs.

 

Nummer 3 van 2016 is in augustus verschenen (inhoud)

Voorpagina: Sneeuwwitte vedermot. Foto: Bert Pijs.
Achtergrond: NHD Melkvlak in mei. Foto: Luc Knijnsberg.

 

Nummer 2 van 2016 is eind februari verschenen (inhoud)

Voorpagina: Steltkluut. Foto: Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Kinseldam. Foto: Frank Groen.

 

Nummer 1 van 2016 is eind februari verschenen (inhoud)

Voorpagina: Mannetje grote wolbij. Foto: Bert Pijs.
Achtergrond: Diemerpark. Foto: Arie Koster.

 

Nummer 4 van 2015 is begin december verschenen (inhoud)

Voorpagina: Slobeen vrouwtje. Foto: Mark Kuiper.
Achtergrond: Petgaten van Ankeveen. Foto: Sijmen Hendriks.

Rectificatie: Bij het artikel 'Opmars van teken door grote grazers' van Peter Boer zijn de bijschriften van de voorbeeld habitats van de stippeltjesteek en de vlekkenteek verwisseld.

PDF-bestand met kijktips orchideeën in Noord-Holland

 

 

Nummer 3 van 2015 is half september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Zwarte Ibis. Foto: Simon Brumby.
Achtergrond: Geestmerambacht. Foto: Miranda Zutt-van der Made.

Rectificatie: De wetenschappelijke naam van Dolle Kervel is natuurlijk Chaerophyllum temulum, en niet Chaerohpyllum temulum zoals staat op blz 11.

Er staat een wat erg lange link in het artikel 'Twintig jaar zandhagedissen' naar een interview op de website van vroege vogels.

 

Nummer 2 van 2015 is half mei verschenen (inhoud)

Voorpagina: Gewone pendelvlieg op kornoelje. Foto: Piet Zomerdijk.
Achtergrond: Wandelpad in het Robbenoordbos. Foto: Bert Pijs.

Rectificatie: In het stuk over de veldsprinkhanen op blz. 15 staat een passage over de boomsprinkhanen en de sikkelsprinkhaan. Deze horen echter bij de sabelsprinkhanen.

 

Nummer 1 van 2015 is eind februari verschenen (inhoud)

Voorpagina: Duinmuntvlinder. Foto: Arnold Wijker.
Achtergrond: Grijze duinen. Foto: Bert Pijs.

 

Nummer 4 van 2014 is begin december verschenen (inhoud)

Voorpagina: Sprinkhaanzangen. Foto: Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Infiltratiegebied, Geul 18. Foto: Christien Kemp.

 

Nummer 3 van 2014 is eind augustus verschenen (inhoud)

Voorpagina: Kegelmorielje Morchella elata en kievit in het Westelijk Havengebied. Achtergrond: broedgebied voor kieviten, veldleeuweriken, plevieren en wulpen in het Westelijk Havengebied. Foto's: Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 2 van 2014 is in mei verschenen (inhoud)

Voorpagina: Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes. Foto: Albert de Wilde. Achtergrond: Heidelandschap in de duinen van Schoorl: Foto: Bert Pijs.

 

Nummer 1 van 2014 is begin april verschenen (inhoud)

Voorpagina: Veenpluis. Foto: Bert Pijs. Achtergrond: Veenpluis. Foto: Martin Witteveldt.

 

Nummer 4 van 2013 is door problemen bij de verzending begin januari 2014 verschenen (inhoud)

Voorpagina:Slechtvalk. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: Watertoren Aalsmeer. Foto: Annemarieke Verheij.

 

Nummer 3 van 2013 is begin september verschenen (inhoud)

Voorpagina:Boommarter. Foto: Jelger Herder. Achtergrond: Duinbos bij Bergen. Foto: Wim Ruitenbeek.

  Cover 2 - 2013

Nummer 2 van 2013 is half juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Rievierdonderpad. Foto: Jelger Herder. Achtergrond: Amstel. Foto: Geert Timmermans.

 

Nummer 1 van 2013 is begin maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: Velduil. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: Dijkmanshuizen, Texel. Foto: Wim Ruitenbeek.

  Nummer 4 van 2012 is begin december verschenen (inhoud)

Jubileumnummer Natura 2000

Voorpagina: Witte duinen. Foto: Rienk Slings. Achtergrond: Witte duinen. Foto: Bert Pijs.
 

Nummer 3 van 2012 is begin september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Tongelende ringslag. Achtergrond: IJsselmeerdijk. Foto's: Jelger Herder.

 

 

Nummer 2 van 2012 is half juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Ekster. Achtergrond: Broedhabitat van de Ekster in AW-Duinen. Foto's Fred Koning.

 

Nummer 1 van 2012 is eind maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Grasklokje op een Texelse tuinwal. Foto Rutger Zeijpveld.
Achtergrond: Wegberm met tuinwal en greppel op Texel. Foto: Paul Slingerland.

 

Nummer 4 van 2011 is begin december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Purperreiger. Foto Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Loenderveense plas. Foto Miranda Zutt.

 

Nummer 3 van 2011 is half september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Jonge Steenuil. Achtergrond: Steenuilen-erf in Amstelland. Foto's Mark Kuiper.

 

Nummer 2 van 2011 is in juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Egel. Foto Jelger Herder. Achtergrond: Hoge Berg, Texel. Foto Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 1 van 2011 is begin maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Ruige Aardtong. Foto Bert Pijs.

 

Nummer 4 van 2010 - themanummer Noordzee - is begin december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Zeeanjelier. Foto Ron Offermans. Achtergrond. Noordzeekust met boei. Foto Bert Pijs.

Dit extra dikke themanummer is mede mogelijk door een financiële bijdrage van:
.

 

Nummer 3 van 2010 is begin september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Grauwe ganzen. Achtergrond: Zwanenewater. Foto's: Bert Pijs.

 

Nummer 2 van 2010 is begin mei verschenen (inhoud).

Voorpagina: Haas en weiland op Wieringen. Foto's Bert Pijs.

 

Nummer 1 van 2010 is begin maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Fazant. Foto: Martin de Koning.
Achtergrondfoto: Noordduinen bij Den helder. Foto: Bert Pijs.

 

Nummer 4 van 2009 is half december verschenen (inhoud).

Voorpagina: Mannetje grote roetbij. Foto: Tim Faasen.
Achtergrondfoto: De Zandkuil op Texel. Foto: Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 3 van 2009 is half september verschenen (inhoud).

Voorpagina: Vechtende roodhalsfuten. Foto: Thorsten Runge.
Achtergrond: Kortenhoefse Plassen. Foto: Linda Koopman.

 

Nummer 2 van 2009 is 11 juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Kanoeten landen op hoogwatervluchtplaats (achtergrond Hondsbossche Zeewering).
Foto's: Hans Roersma.

 

Nummer 1 van 2009 is half maart verschenen (inhoud).

Voorpagina: Appelvink. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergroned: Landgoed Bantam, 's-Graveland. Foto: Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 4 van 2008 is 8 november verschenen (inhoud).

Voorpagina: Koperuil. Foto Bert Pijs.
Achtergrond: Groot Zwarteveld. Foto Ben Kruijsen.

 

Nummer 3 van 2008 is 16 augustus verschenen (inhoud).

Voorpagina: Gele kwikstaart. Foto Andrew George.
Achtergrond: Bollenvelden in de Berkmeer. Foto Marco van der Lee.

Onleesbare pagina's?
We hebben van een abonnee vernomen dat op de pagina's 11 en 14 de tekst door uitgelopen inkt onleesbaar is. Is dat bij uw exemplaar ook het geval, bel dan even met de abonnee-administratie bij Landschap Noord-Holland (0251-662244) of stuur een e-mail met uw naam en adres. U krijgt dan een nieuw exemplaar toegezonden.

 

Nummer 2 van 2008 is 30 juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Harger- en Pettemerpolder. Foto Cor ten Haaf.

 

 

Op 3 april 2008 is het themanummer Weidevogels verschenen.

Voorpagina: Grutto. Foto Bert Pijs.

 

 

Nummer 1 van 2008 is begin maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: Tureluur. Foto Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Marken, Wim Ruitenbeek.

 

 

Nummer 4 van 2007 is 24 november verschenen (inhoud)

Voorpagina: Slakkenloopkever - Cychrus caraboides. Foto Martien Koning.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

 

Nummer 3 van 2007 is 5 september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Das. Foto: Luc Hoogenstein.
Achtergrondfoto: Aanleg van een dassentunnel. Foto: Ruud van den Akker.

 

Nummer 2 van 2007 is 2 juni verschenen (inhoud)

Voorpagina: Ringslang. Foto: Pieter de Wijer.
Achtergrondfoto: Diemerzeedijk met IJburg. Foto: Wim Ruitenbeek.

 

Nummer 1 van 2007 is 20 maart verschenen (inhoud)

Voorpagina: kleine karekiet. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

 

Nummer 4 van 2006 was sneller dan de webmaster (inhoud)

Voorpagina: jonge bosuilen. Foto: Han Bouwmeester.
Achtergrondfoto: Bert Pijs.

 

Nummer 3 van 2006 is half september verschenen (inhoud)

Voorpagina: Kleine julikever. Foto: Karin Gerritsen-Rothman.
Achtergrond: Koniks in het verlaten veld. Foto: Piet Veel.

 

Nummer 2 van 2006 is begin juni verschenen (inhoud).

Voorpagina: Baardman. Foto: Jankees Schwiebbe.
Achtergrond: Vegetatie-ontwikkeling. Afwisseling van
poelen en jong riet, mei 2004. Foto: Ron van der Hut.

 

Nummer 1 van 2006 is eind maart verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs

 

Het laatste nr van 2005 is half december verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs.

 

Nr 3 van 2005 is begin september verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs.

 

Nr 2 van 2005 is eind juni verschenen (inhoud).

Foto omslag: André Konter.

 

Nr 1 van 2005 is eind maart verschenen (inhoud).

Foto omslag: Rutger Polder.

 

Nummer 4 van 2004 is half december verschenen (inhoud).

Foto omslag Kees Bruin.

 

Nummer 3 van 2004 is begin oktober verschenen (inhoud).

Foto omslag Bert Pijs met dank aan Zeeaquarium Fort Kijkduin.

  Ons eerste themanummer over natuur rond boerderijen kwam als extraatje bij nr 2 van 2004.
 

Nummer 2 van 2004 is begin mei verschenen (inhoud).

Foto omslag: Sytske Dijksen / Foto Fitis.

 

 

Nummer 1 van 2004 is begin februari 2004 verschenen (inhoud).

Foto omslag: Bert Pijs (www.bertpijs.nl)

 

Nummer 4 van 2003 is half oktober 2003 verschenen (inhoud).

Foto omslag Saxifraga / Jan van der Straten.

 

Nummer 3 van 2003 is in de eerste week van augustus verschenen (inhoud).

Foto omslag door Harm Niesen.

 

Nummer 2 van 2003 is verschenen op 17 april (inhoud).

Foto omslag Jan Stok.

Ontbrekende pagina's?
We hebben van twee abonnee's vernomen dat enkele pagina's ontbraken in hun exemplaar. Is dat bij u ook het geval, bel dan even met de abonnee-administratie bij Landschap Noord-Holland (0251-662244) of stuur een e-mail met uw naam en adres. U krijgt dan een nieuw exemplaar toegezonden.

 

 

Nummer 1 van de tweede jaargang is verschenen op 15 januari 2003 (Inhoud).

Foto omslag Piet Munsterman.

Abonnees van het blad De Graspieper kregen dit nummer nog als laatste toegestuurd als automatische verlenging van hun abonnement op het Noord-Hollandse vogelblad. De meeste zijn inmiddels ABONNEE geworden van tussen Duin & Dijk.

 

Nummer 2 is verschenen op 15 oktober 2002 (Inhoud).

Foto omslag Bert Pijs http://www.bertpijs.nl

 

 

Het eerste nummer is verschenen op 15 juni 2002 (Inhoud)

Omslagfoto Martijn de Jonge.